Bo comment commerce ya diamba etambolaka na Kin, diamba soulagement ya mpiaka

  • 1556 Views
  • 1 Comment
April 23, 2017 Yeba
Shares

Bo comment commerce ya diamba etambolaka na Kin, diamba soulagement ya mpiakamm

Author: congomikili

Congomikili description


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “Bo comment commerce ya diamba etambolaka na Kin, diamba soulagement ya mpiaka”

  1. Awa bokimi nvula, bokoti na ebalé. Yeba ko kosolola na ngando. Boza “mayele”, po boponi kokoma ” yelele”. Bopesela biso ” welebwa” nboté na coin soki bokomi. Merci