fbpx


CONGOMIKILI: JULIA DISPLAY ANDROID, réaction des kinois na liwa ya papa OLANGI

  • 52260 Views
  • 1 Comment
October 4, 2017 Sepela / Yeba
Shares

CONGOMIKILI: JULIA DISPLAY ANDROID, réaction des kinois na liwa ya papa OLANGI.
Autres Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “CONGOMIKILI: JULIA DISPLAY ANDROID, réaction des kinois na liwa ya papa OLANGI”

  1. Ba congolais oyo ba intervenir bazali ba bolole ye papa Olangi azali nani bayebi te eglise na bango ekabolaka ba familles na balibala ya bato ngai nazalaka d’accord na bango te, Bato ebele bakufa likolo ya lingomba na bango