CONGOMIKILI: Pourquoi na Kin ba pasteur bakomi ko coucher na basi po na délivrance?

  • 39740 Views
  • 1 Comment
March 9, 2018 Sepela / Yeba
Shares

CONGOMIKILI: Pourquoi na Kin ba pasteur bakomi ko coucher na basi po na délivrance?

Autres Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “CONGOMIKILI: Pourquoi na Kin ba pasteur bakomi ko coucher na basi po na délivrance?”

  1. Tozongela Nzambe oyo Bakoko na biso bazalaka kosambela, kobelela avant mondele amemela biso bible na 1482, Kobunga na biso ebanda wana.