Systeme ya Katula soif: bana poto bakomi ko sopa trop na ba aventure naba Filles ya Kin

 • 62620 Views
 • 7 Comment(s)
January 5, 2018 Sepela / Yeba
Shares

Systeme ya Katula soif: bana poto bakomi ko sopa trop na ba aventure naba Filles ya Kin.
Autres Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 thoughts on “Systeme ya Katula soif: bana poto bakomi ko sopa trop na ba aventure naba Filles ya Kin”

  1. Yo Julia ndenge ozolobela vraiment lokola okoma na mikili. Ya ngo ezali zua te mutu ezali kosala bino? Na yo soki journaliste soki journaliste ya kombo.

 1. BOYEKOLA KOMBO YA CONTRACEPTION.
  EZALI EKILA NA BIBLE MUTU ALALA MWASI NA LIBANDA TE.
  MOISE ASALA YANGO, JACOB ASALA YANGO.
  EZALI DECISION YA MUTU NA MUTU YE MOKO, SOKI APONI KOZALA FIDELE.
  BA MUSULMANS BABLAKA BASI COMBIEN ET PUIS PO NA NINI NZAMBE ABOMAKA BANGO TE?

 2. YO MUTU YA LIBOMA BA PETITES SOEURS NA YO BANGO NYONSO BA SPECIALISTES YA KOFONGOLA MASOKO NA BANGO.
  MWASI AZWAKA ZEMI SOKI YE MOKO ANDIMI.
  OZO WELISA MIKILI, YO OKANISI KO BOYA MWASI AWA NA POTO EZALI LIPA NA MWAMBA?
  PROCEDURE EZALAKA MULAYI.

 3. UNE AFFAIRE DES ADULTES, MUTU AKUFELI TE.
  NASEPELI NA PETIT WANA, IL FAUT NA NGUBA YE NAKOMISA YE MUKUSE AZWA MAMA NA GORO.

  1. NDEKO NOBLE MOBALI YA MUINDU BINO PE PONA NINI BOPEKISAKA BA NDEKO NA BINO YA BASI TE BALEKISI MINGI NA KINDUMBA BALINGAKA KOMONA MOBALI AWUTA NA POTO TE,MAIS BOYEBAKA BATU MINGI OYO BAKENDEKE BAYAKA NA KIN BAZALAKA NA BASI NA BANGO SIKOYO EZALI FAUTE YA BA NANI EZALI YA BA NDEKO NA BINO YA BASI BALINGAKA KOSOPA TROP YANGO BAZALI KOSALAKA BANGO BA AVENTURES EPAYI YA BATU BAWUTAKA POTO.
   BA FILLES YA KIN BAZALAKA BA BIKINI PETE ELEMBA TROP LEGER