Temoignage ya Christian KASAMOTO: Ayina basi po na ingratitude eleki

  • 25280 Views
  • 2 Comment(s)
December 27, 2017 Sepela / Yeba
Shares

Temoignage ya Christian KASAMOTO: Ayina basi po na ingratitude eleki.
Autres Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “Temoignage ya Christian KASAMOTO: Ayina basi po na ingratitude eleki”

  1. Mon jeune fr christian a totalement raison felicitation na emission kitoko ngai nazalaka na poto nawuti koleka na situation ya ndenge wana mais eza malamu te na ba sr na biso ba comportement ya mabe bazala serieuse na bolingo po soki olingi mutu te kolia pe mbongo na ye te.Na bolingo wuma azalaka te yanke pe azalaka te.Encore une fois filicitation na julia musala kitoko. god bless u.